Slovník investoraObchodník s cennými papiermi

Obchodník s cennými papiermi (o.c.p.)

Obchodník s cennými papiermi je akciovou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie jednej alebo viacerých investičných služieb klientom alebo výkon jednej alebo viacerých investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska.

Majetok klienta zverený obchodníkovi s cennými papiermi nie je súčasťou majetku obchodníka s cennými papiermi. Obchodník s cennými papiermi nesmie využiť zverené peňažné prostriedky a finančné nástroje klientov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb; to neplatí, ak s takýmto použitím klient súhlasil.

Medzi služby poskytované o.c.p. patrí napríklad služba riadeného portfólia (aktívna správa portfólia klienta), investičného poradenstva, nákup a predaj cenných papierov, správa a evidencia cenných papierov, poradenstvo v oblasti štruktúry kapitálu a mnoho ďalšieho.

Fungovanie o.c.p. je pod prísnym dohľadom NBS, ako aj dohľadom organizácie ESMA. Prostriedky klienta zverené o.c.p. spadajú pod Garančný fond investícií, do ktorého každý Obchodník s cennými papiermi prispieva na základe objemu prostriedkov pod správou.

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť