Nezrealizovaný zisk

Nezrealizovaný zisk  predstavuje aktuálny zisk investora, ktorý ešte nebol premenený na hotovosť.
Príklad: Investor nakúpi 1000 akcií spoločnosti Microsoft pri hodnote 10$ na jednu akciu. V priebehu niekoľkých mesiacov akcie Microsoftu narastú na hodnotu 15$ na akciu. Investorov zisk aktuálne činí 5000$ (15 – 10 x 1000).  Na obchodnom účte má teda investor na akciách aktuálny zisk 5000$ no pokiaľ túto obchodnú pozíciu neuzavrie a nepremení akcie na peňažnú hotovosť, budeme hovoriť aj naďalej ako o nerealizovanom zisku.

« « Návrat na Slovník investora