New York Stock Exchange (NYSE)

New York Stock Exchange (NYSE), so sídlom v New Yorku na Wall Street, Manhattan, je americká burza, ktorá je považovaná za najväčšiu, najlikvidnejšiu a najznámejšiu burzu cenných papierov. Obchody sa uskutočňujú prezenčným systémom s podporou počítačov.

NYSE vznikla v New Yorku v roku 1792, podpisom dohody o obchode s cennými papiermi (Buttonwoodská dohoda). Prvá dohoda bola podpísaná 24 brokermi. NYSE, názov ktorý nesie v súčasnosti, vznikol v roku 1863.

« « Návrat na Slovník investora