Slovník investoraČistá hodnota majetku / Net Asset Value

Čistá hodnota majetku / Net Asset Value (NAV)

Net Asset Value (čistá hodnota majetku) predstavuje hodnotu všetkých aktív vo vlastníctve podielového fondu (alebo ETF) k danému dátumu, očistenú o záväzky fondu (napr. náklady na vyplácanie podielnikov). Je základom pre výpočet hodnoty podielu fondu.

V otvorených podielových fondoch sa aktuálna hodnota NAV počíta a udáva každý deň a udáva hodnotu ku predchádzajúcemu dňu. Uzavreté fondy zverejňujú hodnoty majetku vo fondoch raz mesačne a špeciálne fondy niekedy aj raz za tri mesiace. Pri fondoch, kde významnú časť majetku tvoria podiely v iných fondoch býva hodnota NAV udávaná spravidla s dvojdňovým oneskorením.

 

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť