Nearshoring

Nearshoring znamená premiestniť obchodnú činnosť (prevažne informačných technologií) spoločnosti do blízkej krajiny. Ak chceme nearshoring porovnať s offshoringom je rozdiel v tom, že pri offshoringu môže ísť o presun obchodnej činnosti do ľubovoľnej krajiny na svete, pri nearshoringu sa jedná len o pomerne blízke, obvykle krajiny s ktorými domáca krajina zdieľa hranice.

« « Návrat na Slovník investora