Naked Short Selling

Naked Short Selling je predávanie (shortovanie) finančného obchodného inštrumentu bez toho, aby sme si daný finančný inštrument požičali, alebo sa uistili či je tento inštrument možné požičať.
Naked Short Selling spôsobuje prudké prepadnutie cien akcií. Niekoľko spoločností už bolo obvinených, že využívali práve naked short selling k tomu, aby znížili hodnotu svojich akcií. Táto metóda sa používa najmä v obdoví, keď je pomerne zložité požičať akcie podniku, alebo ak sa cena akcií zvyšuje. V roku 2008 americký SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) tento štýl obchodovania zakázal.

« « Návrat na Slovník investora