Slovník investoraSeveroamerická dohoda o voľnom obchode / North American Free Trade Agreement

Severoamerická dohoda o voľnom obchode / North American Free Trade Agreement (NAFTA)

Severoamerická dohoda o voľnom obchode (angl. North American Free Trade Agreement, skratka NAFTA) je obchodná dohoda spájajúca Kanadu, Spojené štáty americké a Mexiko do zóny voľného obchodu.

Dohoda o NAFTA bola podpísaná 17. decembra 1992 v hlavných mestách členských štátov – USA, Kanady a Mexika prezidentmi týchto krajín. Následne na to dohodu ratifikovali národné parlamenty a dohoda o NAFTA nadobudla účinnosť 1. januára 1994.

Dohoda o vytvorení pásma voľného obchodu medzi týmito tromi krajinami bola prvou dohodou o voľnom obchode, ktorú medzi sebou uzatvorili priemyselne vyspelé krajiny (USA a Kanada) a rozvojová krajina (Mexiko).

Najvýznamnejšie ustanovenia NAFTA sa týkajú šiestich hlavných oblastí:

 1. obchod s tovarom,
 2. pravidlá o pôvode tovarov,
 3. investície,
 4. obchod so službami,
 5. ochrana duševného vlastníctva,
 6. riešenie sporov.

Ďaľšími hlavnými cieľmi NAFTA sú :

 • odstránenie bariér voľného obchodu a uľahčenie cezhraničného pohybu tovarov a služieb medzi členskými štátmi,
 • podpora podmienok vhodných na rozvoj konkurencie v pásme voľného obchodu
 • podstatné zvýšenie investičných príležitostí na území členských štátov,
 • zabezpečenie adekvátnej a efektívnej ochrany práv duševného vlastníctva – majetku nehmotnej povahy, ktorý je výsledkom myslenia a tvorivosti. Môže ním byť napr. vynález, literárne či umelecké dielo,
 • vytvorenie procedúr a efektívnych postupov pri realizácii dohody a pri riešení sporov,
 • snaha o vytvorenie trilaterálnej dohody – dohody s ktorej majú prospech všetky tri zúčastnené strany.
spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

 • Hidden

  Dodatočné dáta

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť