Monetárna politika

Monetárna politika je forma hospodárskej politiky, ktorá je zameraná na kontrolu množstva peňazí v obehu a výšku úrokovej miery. Cieľom tejto politiky je ovplyvniť rozhodujúce makroekonomické veličiny. Makroekonomické veličiny nám slúžia na meranie výkonnosti daného štátu alebo domácnosti, pričom základnou makroekonomickou veličinou, ktorá sa používa na meranie výkonnosti je HDP tj. hrubý domáci produkt (angl. GDP – gross domestic product). Ďalšou veličinou je HNP tj. hrubý národný produkt (angl. GNP – gross national product).

« « Návrat na Slovník investora