Momentum

Momentum vyjadruje dynamiku ceny. Inak povedané, meria rýchlosť zmeny ceny podkladového aktíva vybraným smerom. Ak spomíname momentum v súvislosti s technickou analýzou, tak hovoríme o rozdiele medzi dnešnou close cenou a close cenou pri N-tom dni. Momentum je absolútny rozdiel v týchto cenách.
Pokiaľ je momentum kladné, hovoríme o pretrvávajúcom rastovom trende. Záporné momentum indikuje pretrvávajúci klesajúci trend.  Čím vyššie momentum, tým silnejší je daný trend. Ak nastane situácia, že momentum prechádza z kladných hodnôt do záporných (a naopak), môžeme hovoriť o zmene trendu.

« « Návrat na Slovník investora