Menová vojna

Menová vojna je politikou centrálnej banky, ktorá sa snaží pomocou určitých ekonomických operácii manipulatívne ovplyvniť hodnotu svojej meny, aby mena krajiny dosiahla vopred požadovanej úrovne, ktorá je najvýhodnejšia pre domácu ekonomiku bez ohľadu na to aký to bude mať dopad na ostatné krajiny.
Docieliť svoju menu na určitú požadovanú hodnotu sa dá napríklad pomocou nastavenia veľkosti úrokových sadzieb, alebo intervencie na finančnom trhu.

« « Návrat na Slovník investora