Medvedí trh / Bear Market

Medvedí trh (Bear Market) je výraz pre každý finančný trh, ktorého cena klesá.

Medvedí trh je spojený s negatívnou náladou a situáciou na finančných trhoch. Pri medveďom trhu ceny akcií a ďalších finančných inštrumentov klesajú a očakávajú sa ďalšie poklesy. Investori, ktorí predpokladajú pokles cien sa nazývajú “bears” alebo “medvede”.

Pomenovanie podľa medveďa vzniklo na základe spôsobu, akým útočí – labou zhora nadol. Opakom medvedieho trhu je tzv. býčí trh (Bull Market).

« « Návrat na Slovník investora