Margin Call

Margin Call znamená, že na obchodnom účte obchodníka už nie je žiadna voľná marža na obchodovanie jeho aktuálnej otvorenej obchodnej pozície. Investor buď doplní ďalšie peniaze na svoj účet, alebo uzavrie svoju aktuálnu obchodnú pozíciu, pričom môže otvoriť novú obchodnú pozíciu, ale už v menšom objeme na ktorej sú preto i maržové nároky v menšej hodnote, než na jeho predchádzajúcej obchodnej pozícii.

« « Návrat na Slovník investora