Lot

Lot vyjadruje hodnotu 100-tisíc dolárov. Investor ktorý chce longovať EUR/USD vo veľkosti 100-tisíc $ bude preto musieť nakúpiť 1 lot. Označenie veľkosti obchodnej pozície v lotoch sa udáva len na mimoburzovom trhu. Na burzovom trhu sa veľkosť obchodnej pozície udáva v kontraktoch.

« « Návrat na Slovník investora