Lock-up period

Lock-up period prestavuje obdobie, kedy investori nemajú umožnené vyberať svoje prostriedky či realizovať predaj svojich cenných papierov. Takéto obdobie pomáha napríklad hedžovým fondom vyhnúť sa problémom s likviditou.
Využíva sa taktiež pri IPO, kedy investori držiaci značné vlastníctvo akciovej spoločnosti nemôžu realizovať predaj svojich akcií ihneď po vstúpení danej spoločnosti na trh. Takýto masívny predaj akcií zo strany majiteľov spoločnosti by mohlo výrazne ovplyvniť cenu daných akcií a spôsobiť tak náhly prepad. Toto obdobie obvykle trvá medzi 90 – 180 dní.

« « Návrat na Slovník investora