Likvidita

Pojem likvidita v prípade firmy znamená schopnosť firmy premeniť majetok na peniaze, z ktorých je možné uhradiť záväzky.
Likvidita (krátkodobá) znamená predovšetkým schopnosť firmy predať zásoby, zinkasovať pohľadávky z obchodného styku, a ostatné krátkodobé pohľadávky a prípadne mať dostatočnú hotovosť na bankových účtoch v okamihu, keď máte uhradiť vaše krátkodobé záväzky.
Spoločnosť je likvidná, ak má peniaze na včasnú úhradu svojich krátkodobých záväzkov – nedochádza k omeškaniu v platbách veriteľom. Príliš vysoká likvidita je spravidla sprevádzaná vysokým vlastným kapitálom a je často spájaná s konzervatívnym prístupom. Naopak príliš nízka likvidita využíva na financovanie cudzie zdroje.

O dobrej likvidite trhu hovoríme vtedy, ked môžme svoju obchodnú pozíciu kedykoľvek hned uzavrieť, tým že svoj cenný papier, menu či komoditu vymeníme za peniaze.

Príklad: Investor sa rozhodne pre uzavretie svojej obchodnej pozície na nemeckom akciovom indexe DAX vo veľkosti jedného lotu. Investorovi sa pozícia na trhu uzavrie za pár sekúnd po zadaní príkazu na jeho uzavretie. V takomto prípade hovoríme o dobrej likvidite na trhu.
Príklad 2: Investor sa rozhodne pre uzavretie svojej obchodnej pozície na nemeckom akciovom indexe DAX vo veľkosti jedného lotu. Investorovi sa pozícia na trhu neuzavrie hneď, ale čaká aj niekoľko desiatok sekúnd (a niekedy i dlhšie) na jej uzavretie. V takomto prípade hovoríme o zlej likvidite na trhu.

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť