Kvóty

Slovo kvóta pochádza z latinského slova ,,quota” a znamená stanovený počet alebo pomer. Používa sa napríklad v nasledujúcich spojeniach: daňová kvóta (ukazovateľ sledujúci podiel daní na HDP), dovozná kvóta (obmedzenie množstva určitého dovážaného statku) a podobne.

« « Návrat na Slovník investora