Kontrakt

Slovo kontrakt môže vyjadrovať dva významy,

  1. význam: kontrakt je zmluva medzi dvoma stranami – nákupcom a predajcom, o nákupe a predaji daného finančného inštrumentu.

2. význam: kontrakt je označenie pre veľkosť obchodnej pozície na Futures trhoch. Okrem kontraktov existujú ešte menšie obchodné jednotky – mini kontrakty.

« « Návrat na Slovník investora