Kapitálové trhy

Kapitálový trh predstavuje trh na s dopytom po kapitáli. Preto sa medzi takýto trh radí hlavne akciový a dlhopisový trh, ktoré sú hlavným zdrojom kapitálu pre vlády a firmy. Slúži však i pre investorov ktorí sa tu pokúšajú o zhodnotenie svojej investície. Na kapitálovom trhu obchodujú v najväčšej miere banky a podniky, za ktorými nasleduje obyvateľstvo, poisťovne, investičné spoločnosti a iné.
Poznáme primárny a sekundárny kapitálový trh. Na primárnom trhu sa dá obchodovať s cennými papiermi ktoré ešte neboli uvedené na burzu. Na sekundárnom trhu až s tými, ktoré už boli uvedené na burzové obchodovanie.

« « Návrat na Slovník investora