Slovník investoraInvestičný horizont

Investičný horizont

Investičný horizont predstavuje minimálnu odporúčanú dobu pre daný typ investície v rokoch. Spravidla súvisí s typom podkladového aktíva a jeho volatilitou. Pri menej rizikových investíciach ako sú investície na peňažnom trhu je značne kratší, ako je tomu pri investíciach do akciového trhu.

Investičný horizont môže byť :

  • krátkodobý do 1 roka
  • strednodobý od 1 do 5 rokov
  • dlhodobý viac ako 5 rokov.

Vo všeobecnosti môžeme hovoriť pri peňažnom trhu o investičnom horizonte do 1 roka, pri dlhopisovom trhu od 1 do 3 rokov (prípadne aj viac) a pri akciách je vo všeobecnosti odporúčaný investičný horizont dlhší ako 7 rokov.

Tieto čísla sú avšak veľmi všeobecné. Môžeme mať napríklad investíciu do podhodnotenej firmy, ktorá je síce investíciou do akcii, ale môže mať odporúčaný investičný horizont 1 rok. V tomto prípade očakávame, že cena tejto akcie stúpne v priebehu roka na úroveň, kde by mala byť vzhľadom na naše ocenenie a nami vypracovanú analýzu.

Pokiaľ avšak ide o investície do fondov, tak je odporúčaný investičný horizont skutočne dôležitým parametrom pri jeho výbere. Dôvodom prečo tomu tak je je skutočnosť, že podielové fondy sú veľmi široko diverzifikované a investor nakupuje veľké množstvo cenných papierov. V takomto prípade nemôžeme hovoriť o tom, že dané cenné papiere sú nadhodnotené / podhodnotené, keďže v priemere sú všetky približne na rovnovážnej úrovni.

Každý podielový fond má svoj odporúčaný investičný horizont zverejnený vo svojom informačnom liste, štatúte, pričom menej skúsení investori by sa mali držať pravidla, že minimálne po túto dobu zotrvajú v danom fonde.

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť