Intervencia

Pod pojmom intervencia najčastejšie myslíme zásah centrálnej banky na finančnom trhu, za účelom revalvácie či devalvácie.

« « Návrat na Slovník investora