Indexovanie

Indexovanie je nízkonákladová investičná stratégia, ktorej cieľom je kopírovať výnos a riziko určitého indexu, držbou všetkých cenných papierov, ktoré tvoria index alebo predstavujú štatisticky reprezentatívnu vzorku indexu. Tiež známe ako pasívne riadenie.

Cieľom indexovanie teda nie je prekonávanie benchmarku, ako je tomu pri aktívne manažovaných investíciach, ale len jeho kopírovanie. V praxi sa avšak ukázalo, že samotný trh (index) dokáže dosahovať lepšie výnosy, ako aktívne spravované fondy a či hedge-fundy, nakoľko ľudia veľmi ľahko podliehajú emóciám a konajú veľakrát iracionálne. Oblasťou iracionality ľudského správania z pohľadu ekonomiky sa zaoberá behaviorálna ekonómia.

« « Návrat na Slovník investora