Hypotekárne záložné listy

Hypotekárne záložné listy sú dlhopisy s dvojitým krytím (nehnutelnosť + bankové pohľadávky) verejne obchodujúce sa na finančnom trhu. Vzhľadom na ich dvojité krytie ide o veľmi spoľahlivé dlhopisy s pravidelným, hoci malým výnosom. Hypotekárne záložné listy  môžu vydávať len banky a sporiteľne. Na vydávanie hypotekárnych záložných listov dohliada centrálna banka krajiny.

« « Návrat na Slovník investora