Forward

Pri forwarde ide o dohodu medzi obchodníkom a predajcom vykonanú v súčasnosti, pričom k jej splatnosti má dôjsť vo vopred stanovenom čase v budúcnosti, a to za cenu, ktorá je vopred určená. K forwardovým obchodom dochádza na mimoburzovom trhu (OTC), pričom poznáme tri druhy forwardových obchodov: menový, akciový a komoditný forward.

Príklad
Aktuálna hodnota kila kukurice dňa 5.7.2015 sa na burze nachádza na hodnote 1$. Aktuálna cena kukurice farmárovi vyhovuje, a nechce preto o pár mesiacov zbytočne riskovať, že sa cena kukurice pohne v jeho neprospech. Preto sa rozhodne pre vykonanie forwardového obchodu kde sa s protistranou dohodne na uzavretí kontraktu za vopred špecifikovanú cenu vo vopred určený čas. Napríklad to môže byť kontrakt, v ktorom farmár ručí za to, že kúpi od protistrany 100 kilogramov kukurice pri cene 10$ dňa 5.8.2015.

Táto zmluva uspokojuje obe strany, nakoľko farmár má istotu, že kúpi kukuricu za vopred danú cenu bez ohľadu na to, ako sa cena kukurice bude pohybovať na burze. Predajca má zas istotu že sa daný obchod uskutoční a teda aj istotu daného zárobku.

« « Návrat na Slovník investora