Fondy fondov

Ide prakticky o fondy, ktoré investujú prevažne do ďalších fondov. Ak správcovská spoločnosť (ktorá spravuje fond fondov) investuje do vlastných fondov, väčšinou vracia niektoré poplatky súvisiace so správou nakúpeného fondu (aby sa správcovská spoločnosť vyhla dvojnásobnému plateniu vstupného, výstupného poplatku a poplatku za správu raz vo fonde fondov a raz pri investovaní prostriedkov vo fonde do iných fondov).

Ak avšak ide o fondy iných inštitúcií, tak býva pravidlom, že je takémuto fondu účtovaný poplatok za správu za alikvotné obdobie. Investor tak v podstate platí poplatok za správu ako v danom fonde fondov, tak aj vo fonde, do ktorého tento fond investuje. Takáto investícia sa preto vie niekedy dosť predražiť.

« « Návrat na Slovník investora