Finančný regulátor

Finančný regulátor je inštitúcia, ktorá sa zameriava na finančný trh, na ktorom dohliada na finančnú stabilitu a ochranu klientov. Regulácia vo finančnom sektore je orientovaná predovšetkým na tieto sektory – poisťovníctvo, bankovníctvo, cenné papiere.

« « Návrat na Slovník investora