Exchange Traded Funds (ETF)

ETF (skratka z anglického Exchange Traded Funds) sú obchodovateľné fondy, ktoré sledujú komoditu, index, alebo skupinu menových indexov. ETF sa môžu obchodovať buď ako CFD, alebo ako fyzické akcie cez burzu. ETF sú vhodné pre investovanie do komodít, pretože nemajú dobu exspirácie, a majú pomerne nízke náklady na vstup do pozície.

ETF je verejne obchodovaný fond, a na rozdiel od ostatných fondov, ETF sa obchodujú na burze. Vyznačujú sa vysokou likviditou, nízkymi poplatkami za správu, vysokou mierou diverzifikácie, a ich investičná stratégia je vždy detailne popísaná v jeho základných dokumentoch.

Najväčším problémom pri obchodovaní futures je to, že všetky obchodované kontrakty raz dosiahnu dobu exspirácie. Keď cez futures nakupujeme komodity, na konci doby splatnosti futures, musíme kontrakt, pokiaľ ho chceme držať ďalej, „prerolovať“ na ďalší miesiac. Preto si až do vzniku ETF si obchodovanie komodít vyžadovalo neustálu pozornosť. Špecializované investičné fondy ETF dokázali teda tento nedostatok nahradili tak, že samotné fondy nakupujú komodity, či futures, a za minimálny poplatok umožňujú investorovi dlhodobú bezproblémovú investíciu do komodít.

 

 

« « Návrat na Slovník investora