Efekt snehovej gule

Efekt snehovej gule si môžeme vysvetliť podobenstvom s valiacou sa guľou z kopca. Ako sa valí nadol, postupne sa jej objem zväčšuje, pretože na seba nabaľuje čoraz väčšie množstvá snehu.
Rovnako to funguje aj v reálnej ekonomike. Na zdanlivo malý problém sa môžu nabalovať dalšie ekonomické problémy, až sa ich spolu nabalí tolko, že z toho vznikne jeden veľký ekonomický problém. Efekt snehovej gule vzniká častokrát preto, sú podceňované malé problémy, z ktorých neskôr vzniknú veľke. Riešením je preto nepodceňovať zdanlivo menšie problémy ale ich efektívne riešiť.

« « Návrat na Slovník investora