EBIT

Skratka EBIT nám vyjadruje celkový zisk spoločnosti pred jej zdanením. Nezohľadňuje dlhové zaväzky spoločnosti.
V praxi to znamená že, ak má spoločnosť XYZ čistý zisk 1 milión eur a dlhové záväzky v hodnote 300-tisíc eur, 300-tisíc eur sa do hodnoty EBIT rátať nebude. Hodnota EBIT bude 1 milión eur.

« « Návrat na Slovník investora