Dokonalý trh

Dokonalý trh je taký trh na ktorom majú všetci kupujúci dokonalé informácie o všetkých predávajúcich a cenách ktoré za svoje tovary ponúkajú. Pri prechode od jedného predávajúceho k druhému majú nulové (transakčné a operatívne) náklady, a obchodovaný finančný inštrument je homogénny. Kvalita produktov je medzi jednotlivými predajcami rovnaká. V praxi takéto trhy neexistujú.

« « Návrat na Slovník investora