Dlhopisový fond

Medzi najčastejšie obchodované finančné inštrumenty dlhopisového fondu patria štátne a firemné dlhopisy s dlhšou splatnosťou, teda dlhopisy trvajúce dlhšie než jeden rok. Dlhopisový fond predstavuje strednú cestu medzi peňažným a akciovým fondom. To znamená že sa tu nachádza potencionálny výnos vyšší než u peňažného fondu, ale zato menší než u fondu akciového. S vyšším potencionálnym výnosom sa ale spája i vyššie potencionálne riziko, ktoré v tomto prípade závisí od typu dlhopisu do ktorého investuje dlhopisový fond.

« « Návrat na Slovník investora