Slovník investoraDiverzifikácia

Diverzifikácia

Diverzifikácia predstavuje rozloženie investície do viacerých cenných papierov alebo rozdielnych aktív s cieľom znížiť mieru rizika konkrétnej investície / investičného portfólia.

Prostredníctvom diverzifikácie je možné niektoré riziká výrazne znížiť, avšak nikdy nie je možné “odstrániť“ všetky druhy rizík spojených s investovaním.

Príklad: Investor investuje 100% svojho vkladu do akcií XYZ. Neskôr si ale uvedomí že takáto investícia je veľmi zraniteľná, pokiaľ by prišlo napríklad ku situácii, že spoločnosť XYZ zbankrotuje / bude mať vážne problémy. Investor je v takomto príde vystavený riziku, že príde o celý svoj vklad.

Práve z tohto dôvodu sa teda rozhodne, že svoj vklad rozloží do viacerých aktív. Napríklad časť prostriedkov zainvestuje do komodít, ďalšiu časť do dlhopisov, nehnuteľností, akcií iných spoločností a časť prostriedkov bude držať v hotovosti.

O diverzifikácií možno hovoriť aj v prípade, že je by daný investor rozloží svoju investíciu aj do akcií rôznych ďalších spoločností (aj napriek tomu, že ide o rovnaký druh aktíva). Môžeme rozlišovať diverzifikáciu taktiež v rámci sektorov (napr. technologické spoločnosti, energetika, bankovníctvo…) – v takomto prípade je dôležité sledovať, aká je korelácia medzi danými odvetviami (pokiaľ ide napr. o spoločnosti, ktorých oblasť pôsobenia vzájomne úzko súvisí, tak môže byť takáto diverzifikácia nedostatočná).

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť