Disážio

Disážio predstavuje záporný rozdiel medzi hodnotou cenného papiera na regulovanom trhu (burze) a jeho nominálnou hodnotou. Cena podkladového cenného papiera sa teda nachádza pod úrovňou pôvodnej emisnej hodnoty/ceny.

Príklad: Spoločnosť XYZ ohodnotila svoje cenné papiere nominálnou hodnotou 6 eur. Po tom, čo sa cenné papiere spoločnosti dostali na burzový trh, ich cena sa znížila na 5 eur. Hodnota cenných papierov sa aktuálne nachádza v disážiu 1 euro (6 – 5).

« « Návrat na Slovník investora