Daňové úľavy

Daňová úľava je zníženie veľkosti platby DPH než jej obvyklá veľkosť. Daňové úľavy zvykne dávať štát niektorým zahraničným inštitúciám, u ktorých predpokladá ich výrazný prínos pre ekonomiku daného štátu. Daňovými úľavami sa štát snaží zlepšiť obchodné podmienky pre zahraničné spoločnosti a tým i prilákať nových investorov.

 

« « Návrat na Slovník investora