Contracts For Difference (CFD)

Contracts For Difference alebo známe aj ako rozdielové kontrakty, sú jedným z najjednoduchších derivátov. Už z názvu je možné vyčítať, že tieto inštrumenty, majú za cieľ kopírovať cenu podkladových aktív. Za podkladové aktívum môžeme považovať takmer čokoľvek – devízový kurz, akciu, akciový index alebo aj burzovú cenu komodity.Hlavnou výhodou CFD oproti obchodovaniu podkladového aktíva je to, že na ich obchodovanie nemusíme mať k dispozícií celý objem kapitálu. Nevýhodou sú však vyššie poplatky.

Ak obchodujeme CFD na akciu, a samotná akcia sa pohne napríklad o jeden dolár, potom aj cena CFD sa pohne o jeden dolár.

Rozdielové kontrakty alebo Contracts for Difference sú deriváty kontraktov futures, to v praxi znamená, že odvodzujú svoju cenu od ceny futures na svetových trhoch. Protistranou v tomto prípade nie je burza, ale samotný broker. Broker určí podmienky, za aké sa bude CFD na určité komodity ochodovať. Množstvo brokerov využíva systém spotovej ceny komodity (okamžitá cena, cena futures diskontovaná pre aktuálny deň), čo však je pre klienta nevýhodné, a klient musí platiť z pozície každý deň úroky.

Lepšou alternatívou sú CFD na komodity, ktoré presne kopírujú cenu kontraktu futures. V tomto prípade úroky z CFD neplatíme, a môžeme tak využívať rovnaké výhody ako pri obchodovaní futures.

Najväčšou výhodou CFD je ich nízka nominálna hodnota. Napríklad, minimálny kontrakt futures na rope je 500 barelov, minimálny kontrakt CFD na ropu je iba 25 barelov. Nevýhodou CFD sú však mierne vyššie poplatky, ktoré sa prejavujú v rozšírení spreadu, čiže vyšší rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou. Väčší obchodníci preto preferujú obchodovanie lacnejších futures.

« « Návrat na Slovník investora