Buy Stop

Buy stop predstavuje objednávku na nákup, ktorá je na vyššej cene, ako je aktuálna spotová cena daného aktíva.
Takýto typ objednávky sa využíva vtedy, keď si obchodník myslí, že ak cena vystúpi nad aktuálnu trhovú cenu, tak bude pokračovať v raste. Najčastejšie sa využíva na úrovniach dôležitých rezistancií, respektíve nad nimi – keď po ich prerazení očakáva investor rally smerom nahor.

« « Návrat na Slovník investora