Buy On Dip

Buy on dip znamená nákup finančného inštrumentu na jeho korekcii (miernom poklese jeho ceny v prípade rastového trendu) pri rastovom trende.
Cena v rastovom trende totiž nerastie zvislo nahor, ale po krátkom prudkom raste nahor sa nachvílu zastaví a mierne skoriguje, ale po určitom čase sa znovu vydá nahor. Filozofia buy on dip je kupovať (longovať) presne na týchto miestach, v ktorých  cena v rastovom trende na chvíľu poklesne. Obchodníci totiž veria že trend bude i napriek malému poklesu naďalej pokračovať.

« « Návrat na Slovník investora