Bublinový efekt

Bublinový efekt si môžeme vysvetliť nasledovne – bublina sa nafukuje až dovtedy, kým nepraskne. Rovnako tak to platí aj na finančnom trhu. Tak napríklad narastajúci dlh spoločnosti sa môže zvyšovať (nafukovať) a to až dovtedy dokiaľ tento dlh spoločnosť už nebude ďalej schopná splácať a skončí tak v bankrote (bublina praskne).

« « Návrat na Slovník investora