Broker

Broker je finančná spoločnosť umožňujúca investorovi obchodovanie na finančnom trhu. Za umožnenie takéhoto obchodovania si broker žiada určitú formu poplatku zo strany investora, najmä vo výške spreadu/komisie.
Poznáme tri typy brokerov – MM, ECN, a STP. Každý z týchto troch typov brokerov má rozdielne obchodné podmienky, ako aj poplatky (výška spreadov/komisií) za obchodovanie.Ďalej ešte môžeme brokerov deliť na burzových a mimoburzových (OTC) brokerov.

« « Návrat na Slovník investora