Bonita

Bonita (Credit Worthiness) vyjadruje hodnotu a dôveryhodnosť určitého ekonomického subjektu (firmy, jednotlivca, ale i obce alebo štátu a podobne) na finančnom trhu. Súvisí s hospodárením daného subjektu a vyjadruje tak jeho solventnosť, kredibilitu, schopnosť zhodnotiť vkladaný kapitál v respektíve naplniť svoje záväzky. Napriek tomu, že často býva stotožňovaná s ratingom, ktorý predstavuje schopnosť splácať svoje dlhy, má bonita širší rozsah a rating je len jednou z jej zložiek.

« « Návrat na Slovník investora