Báza

Báza vyjadruje počet opakovaní za určité časové obdobie. Ak sa napríklad ekonomické výsledky zverejňujú na mesačnej báze znamená to zverejnenie ekonomických výsledkov raz za mesiac každý jeden mesiac.

« « Návrat na Slovník investora