Kanadská centrálna banka / Bank of Canada (BOC)

Bank of Canada, skrátene i BOC je centrálna banka Kanady ktorá bola založená pred 83 rokmi s riaditeľstvami v Ottawe a Ontáriu. Aktuálne na čele BOC stojí Stepehen Poloz, ktorý spolu s ďalšími 12 členmi rozhoduje o ekonomických rozhodnutiach banky. Ciele BOC spočívajú vo vyrovnanej a stabilnej inflácii, bezpečnej kanadskej mene, vyváženom ekonomickom raste a plnej zamestnanosti.

Vzhľadom na veľké prepojenie kanadského a amerického obchodu, je i rozhodovanie o zmene sadzieb zo strany BOC značne závislé na rozhodnutiach o zmene sadzieb zo strany amerického Fedu. BOC je jediná autorita v Kanade s právom na vydávanie nových bankoviek.

« « Návrat na Slovník investora