Aktíva

Aktíva predstavujú rôzne formy majetku (napr. dlhopisy, akcie, termínované vklady, komodity, nehnuteľnosti, …).

Môžeme rozlišovať aktíva dlhodobé, krátkodobé – obežné, prechodné. Dlhodobé aktíva predstavujú investičný majetok, ktorý sa využíva dlhšie ako 1 rok. U obežných aktív hovoríme o ich využívaní po dobu kratšiu ako jeden rok, obvykle niekoľko mesiacov. Prechodné aktíva sa využívajú najkratšie – niekoľko týždňov, no často krát len niekoľko dní, či dokonca iba pár hodín.

« « Návrat na Slovník investora