Akcionár

Akcionár je majiteľ akcií danej spoločnosti. Je tiež spoločník (podielnik) akciovej spoločnosti. Veľkosť akcionárovho podielu je vyjadrená počtom a menovitou hodnotou ním držaných akcií k celkovému počtu akcií firmy.

Akcionár má základné tri práva:

  • právo podielu na zisku (dividenda),
  • právo na riadení akciovej spoločnosti,
  • právo na likvidačnom zostatku (je suma ktorá zostane po splatení záväzkov a ktorá sa rozdelí medzi spoločníkov a likvidátorov) akciovej spoločnosti, v prípade že daná spoločnosť zbankrotuje.

V prípade že akciová spoločnosť vytvorí dlh, akcionár nie je povinný tento dlh splatiť, pretože neručí za záväzky akciovej spoločnosti. Akciová spoločnosť nemôže prinútiť akcionára aby jej finančne pomohol pri splácaní dlhu.

Po zániku spoločnosti však akcionár ručí do výšky svojho podielu na likvidačnom zostatku. Môže sa preto stať že pri likvidačnom konaní akciová spoločnosť použije celý podiel akcionára na vyplatenie svojich záväzkov.

Príklad
Akciová spoločnosť práve zbankrotovala. Jej dlh voči ostatným finančným inštitúciám je aktuálne 10 miliónov eur. Akciová spoločnosť nemá odkiaľ vziať peniaze na splatenie dlhu a preto sa rozhodne pre odobratie vkladov svojich akcionárov. Niekedy môže ísť o odobratie celého vkladu akcionára, inokedy ide len o čiastočné odobratie, napríklad 30% vkladu akcionára. Záleží od veľkosti dlhu danej spoločnosti. Čim vyšší dlh a nižšia likvidita danej spoločnosti, tým väčšia šanca, že spoločnosť odoberie akcionárom celé ich vklady.

 

spot_img

Najčítanejšie články

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť