DomovInvestovanieZáklady investovania prostredníctvom ETF fondov

Základy investovania prostredníctvom ETF fondov

Prehľad článku:

Čo sú to ETF fondy

ETF (Exchange Traded Funds) predstavujú fondy, ktoré sú obchodované na burze, pričom aktuálne patria medzi jedny z najpopulárnejších nástrojov ako individuálnych investorov, tak aj veľkých inštitúcii. Napríklad na Slovensku sú takmer všetky prostriedky v 2. a 3. pilieri investované práve prostredníctvom ETF fondov.Najväčším rozdielom medzi ETF a klasickými podielovými fondami je ten, že pri ETF je ich cena udávaná v reálnom čase počas obchodných hodín burzy, na ktorej je daný ETF fond obchodovaný, zatiaľ čo pri podielových fondoch sa udáva iba tzv. “close” cena na konci obchodného dňa. ETF fond je teda možné nakúpiť napríklad hneď po otvorení burzy a predať ho ešte v ten istý deň za inú, potenciálne vyššiu cenu, pri podielových fondoch investor takúto možnosť nemá.

Druhým veľmi dôležitým rozdielom medzi podielovými fondami a ETF je, že zatiaľ čo podielové fondy sú aktívne spravované (každý fond má svojho portfólio manažéra, ktorý daný fond spravuje), ETF fondy majú pasívnu správu.

Pasívna správa v praxi znamená to, že daný ETF fond svojou výkonnosťou kopíruje vývoj vybraných napríklad akciových či dlhopisových indexov (v závislosti od konkrétneho ETF fondu a jeho zamerania) a disponuje (alebo teda sa aspoň s čo najväčšou presnosťou snaží) rovnakým zložením, váhami a teda aj výkonnosťou ako vybraný index, ktorý kopíruje.

Ak teda máte nakúpený napríklad ETF fond kopírujúci vývoj 500 najväčších spoločností v rámci USA (index S&P 500), tak cieľom tohto ETF bude s čo najväčšou presnosťou kopírovať vývoj firiem v rámci daného indexu, čo v praxi znamená, že budete dosahovať výnosnosť daného trhu (vážený priemer výnosnosti daných firiem, pričom čím väčšia je daná spoločnosť, tým má aj väčšou váhu v danom indexe a teda aj vo vašom portfóliu).

Možno si práve hovoríte, že to zrovna ako nejaká jadrová fyzika neznie, a v podstate máte pravdu. V princípe je totiž investovanie cez ETF veľmi jednoduché, ale čo je ešte dôležitejšie, tak aj veľmi efektívne. Ak totiž porovnáme výkonnosť ETF fondov a klasických aktívne spravovaných podielových fondov tak zistíme, že ETF fondy sú na tom výrazne lepšie.

Tejto téme a celkovému porovnaniu ETF fondov sa podrobne venujeme taktiež v ďalších článkoch ako napríklad Podielové fondy vs. indexové ETF fondy.

Dnes sa poďme pozrieť na to, aké základné výhody prinášajú ETF fondy oproti klasickým podielovým fondom a ako sa dá v praxi prostredníctvom ETF fondov investovať a na čo sú ideálne.

zaklady investovania do etf fondov - prehľad najvacsich etf fondy
Prehľad najväčších ETF fondov

Najväčšie výhody ETF fondov oproti podielovým fondom

V posledných rokoch sa predovšetkým v USA a v rozvinutejších krajinách a trhoch postupne stále viac a viac peňazí presúva z podielových fondov do ETF, pričom posledné čísla hovoria o objeme približne 1500 miliárd dolárov, ktoré boli presunuté z aktívne spravovaných fondov do pasívne spravovaných ETF v priebehu posledných 10 rokov.

Za touto výrazne rastúcou popularitou ETF fondov sú viaceré významné výhody, ktoré ETF fondy investorom priniesli.

Jednou z najväčších výhod ETF je významná úspora nákladov, a to ako na fixných poplatkoch za nákup konkrétnych titulov (akcií), tak aj nákladov na správu (pri podielových fondoch). Pri veľkých ETF fondoch sa dokonca náklady za správu blížia takmer k nule.

Ďalšou veľkou výhodou pasívne spravovaných ETF fondov (špeciálne ETF kopírujúcich vývoj svetových akciových indexov) je už vyššie spomínaná vyššia výkonnosť v porovnaní s aktívne spravovanými podielovými fondami. 

No a aby týchto výhod nestačilo, tak ako bonus viete mať na Slovensku dokonca ešte kapitálové výnosy pri investovaní prostredníctvom ETF fondov aj oslobodené od danenia.

Podmienkou pre toto oslobodenie od dane je avšak, aby ste vlastnili tieto ETF fondy ako verejne obchodovateľné cenné papiere (POZOR – podielový fond, ktorý investuje prostredníctvom ETF fondov sa stále berie ako podielový fond a výnosy v ňom musíte daniť. Pre oslobodenie od danenia musíte mať ETF fondy napriamo ako cenné papiere nakúpené cez brokera alebo o.c.p.) a zároveň ich musíte vlastniť po dobu dlhšiu ako jeden rok.

Poďme sa na praktickom príklade pozrieť na to, ako vie investor využiť ETF fondy a na aké investície sa hodia.

Praktické príklady využitia ETF fondov

V súvislosti s možnosťami využitia ETF fondov je na úvod dôležité podotknúť, že existuje viacero možných spôsobov využitia ETF, pričom tieto rôzne spôsoby využitia ETF fondov závisia predovšetkým od konkrétneho cieľa danej investície.

Vo všeobecnosti sú totiž burzovo obchodovateľné ETF fondy ideálne nielen na dlhodobé investovanie do svetových indexov, ale aj napríklad na komplexnejšie či špekulatívne investície, swingové obchodovanie, prípadne hedžing.

Ako prvé sa poďme pozrieť na dlhodobé investovanie prostredníctvom indexových ETF fondov.

Dlhodobé investovanie prostredníctvom ETF fondov

V prípade dlhodobého investovania prostredníctvom ETF fondov môžeme hovoriť o ETF fondoch ako o alternatíve ku klasickým podielovým fondom, pričom takéto investovanie sa v zásade od pravidelného investovania do podielových fondov výraznejšie nelíši.

Rozdielom je predovšetkým to, že narozdiel od podielových jednotiek v podielovom fonde investor vlastní v prípade ETF konkrétne cenné papiere, čo v praxi znamená už vyššie spomínané odlišné zdaňovanie a potenciálne vyššie zhodnotenie.

Na účel dlhodobého (pravidelného) investovania sú ideálne a najvhodnejšie indexové ETF fondy, ktoré svojim vývojom kopírujú vývoj vybraných svetových trhov, respektíve globálnych akciových indexov. Ide teda napríklad o ETF fondy kopírujúce vývoj indexu MSCI World, Euro Stoxx 600 či S&P 500.

(Pri dlhodobom investovaní sú najzaujímavejšie jednoznačnej ETF kopírujúce vývoj amerického indexu S&P 500, o ktorom sa sám Warren Buffett vyjadril, že je z jeho pohľadu najlepšou voľbou a on sám by ani do iného indexu investoval.)

Dôvodom prečo je takéto dlhodobé investovanie prostredníctvom ETF fondov zaujímavejšie a výhodnejšie ako investovanie prostredníctvom podielových fondov je skutočnosť, že ETF fondy dosahujú vo všeobecnosti zaujímavejšie zhodnotenie ako podielové fondy (90% podielových fondov totiž nedokáže prekonať svoj benchmark, ktorý spravidla ETF fondy kopírujú) a navyše sú, ako už bolo vyššie spomínané, dlhodobé investície do ETF oslobodené od danenia.

V praxi má teda investor pri ETF fondoch oproti podielovým fondom minimálne o 20% vyšší čistý výnos, čo pri dlhodobom investovaní predstavuje aj desiatky tisíc eur. Podobný rozdiel vie urobiť taktiež priemerné vyššie zhodnotenie, ktoré indexové ETF fondy dosahujú.

V rámci pravidelného investovania preto aktuálne neexistuje výhodnejšia možnosť či alternatíva, ako sú indexové ETF fondy.

zaklady investovania do etf fondov warren buffet s&p500
Vyjadrenie Warrena Buffetta, že jeho najčastejšou radou v rámci investovania, je nákup ETF fondu kopírujúceho vývoj indexu S&P 500.

Využitie ETF fondov na komplexnejšie investície

Druhým vhodným spôsobom investovania prostredníctvom ETF fondov, je využitie ETF na realizáciu komplexnejších investícií. Takéto investície si avšak vyžadujú oveľa vyššiu úroveň znalostí a odbornosti, a preto sa nemožno čudovať, že na tento účel využívajú ETF fondy predovšetkým skúsení obchodníci a profesionálne inštitúcie.

Poďme si na praktickom príklade ukázať, ako vyzerá využitie ETF fondov na takýto druh investícií a ako museli investori riešiť takéto investície pred tým, ako prišli na trh ETF.

Praktický príklad komplexnejšej investície

Vezmime si situáciu, kedy si skúsený obchodník urobil komplexnú analýzu a rozhodol sa na základe nej investovať iba do vybraných sektorov v rámci USA (napr. technologické a farmaceutické spoločnosti) a zároveň by rád do svojho portfólia doplnil taktiež rozvíjajúce sa trhy (emerging markets) a švajčiarske štátne dlhopisy.

Všetko by bolo v poriadku, keby mal takýto investor prostriedky o objeme niekoľkých stoviek tisíc eur. V takomto prípade by nákup realizoval takým spôsobom, že by nakúpil samostatne všetky cenné papiere.

Teda presnejšie by všetky cenné papiere pri danom objeme prostriedkov nemal šancu ajtak nakúpiť, ale dajme tomu že by sa rozhodol nakúpiť napríklad akcie 20-tich najväčších technologických a farmaceutických spoločností a konkrétne švajčiarske štátne dlhopisy s rôznou splatnosťou.

Problémov avšak stále zostávajú rozvíjajúce sa trhy, nakoľko kupovať akcie veľkého množstva konkrétnych firiem sa z dôvodu fixných poplatkov za nákup a predaj neoplatí. Špeciálne teda ak hovoríme o stovkách firiem. V takomto prípade teda nezostáva investorovi nič iné, ako nakúpiť podielový fond, ktorý je zameraný na rozvíjajúce sa trhy. (Podobne by bolo možnosťou nakúpiť podielové fondy zamerané na technologický a farmaceutický sektor)

Bohužiaľ podielové fondy nie sú na tento účel ideálne. Dôvodom je jednak už spomínaná nemožnosť uzatvorenia pozície napríklad v priebehu dňa a s tým súvisiaca absencia možnosti nastaviť napríklad stop-loss alebo take-profit, ktorú navyše dopĺňajú vstupné a priebežné poplatky, ktoré vedia byť pri krátkodobých investíciach likvidačné.

Kombinácia týchto faktorov v minulosti znamenala, že pri takýchto komplexnejších investíciách bolo kvôli veľkému množstvu cenných papierov a s ich nákupom a predajom spojených fixných poplatkov, ako aj veľmi náročnej správe takejto investície (spravovať portfólio zložené z veľkého počtu cenných papierov je veľmi náročné a nákladné), možné rentabilne realizovať podobné investície buď iba s naozaj obrovským kapitálom, alebo teda s využitím podielových fondov, ktorých poplatky dokázali radikálne zosekať výnos takejto investície.

V praxi sa teda väčšina takýchto investícií v minulosti menším investorom ani neoplatila realizovať a sofistikovanejšie investície boli dostupné prioritne iba pre veľkých a inštitucionálnych klientov.

Teda až do príchodu ETF fondov…

Problém, ktorý ETF fondy vyriešili

Ako už bolo naznačené vyššie, investori to mali pri takýchto komplexnejších investíciach v minulosti skutočne náročné. Doba avšak ide dopredu a investovanie nebolo nikdy tak dostupné, ako je tomu dnes.

Ak totiž zoberieme vyššie zamýšľanú investíciu do technologického a farmaceutického sektora v rámci USA, švajčiarskych štátnych dlhopisov a rozvíjajúcich trhov, tak vďaka ETF fondov nám stačí v podstate nakúpiť 4 cenné papiere. Čítate dobre, takto výrazne dokázali ETF fondy zmeniť svet investícií.

Na realizovanie podobnej investície totiž vieme kúpiť jeden ETF fond zameraný na technologický sektor v rámci USA, 1x ETF kopírujúce vývoj farmaceutických spoločností v USA, následne ETF zamerané na švajčiarske štátne dlhopisy a nakoniec ETF kopírujúce vývoj emerging markets.

Navyše nielen že výjde investora takýto nákup na poplatkoch oveľa menej (4x fixný poplatok za nákup daného ETF), ale ešte je aj takéto portfólio oveľa jednoduchšie na správu. Nehovoriac ešte o výrazne nižších poplatkoch za správu, ktorými ETF fondy disponujú.

Pravdaže kľúčom k úspešnej realizácii takýchto investícií je výber vhodných ETF fondov na základe ako analýzy daných ETF fondov, tak aj analýzy akcií konkrétnych firiem do ktorých tieto ETF fondy investujú. Tu už je potrebná spomínaná vyššia odbornosť a preto je vhodné aby sa takýmto investíciam venovali predovšetkým profesionáli.

Každopádne prostredníctvom ETF fondov neboli takéto investície nikdy tak dostupné a ľahko realizovateľné, ako je tomu dnes.

Ako fungujú ETF fondy v praxi?

Na záver ešte jeden malý kúsok skladačky pre tých, ktorých zaujíma ako vlastne ETF fondy vznikajú a fungujú.

V pozadí ETF fondov štandardne stoja veľké finančné inštitúcie, ktorú dané ETF fondy vytvárajú. Medzi najväčšie firmy v tomto smere patrí iShares (Blackrock), Vanguard a SPDR. Proces vzniku ETF po schválení všetkých dokumentov funguje v zjednodušenej forme tak, že táto inštitúcia vloží po schválení do daného ETF fondu kapitál, pomocou ktorého nakúpi akcie a iné aktíva, ktoré spĺňajú zameranie fondu.

Napríklad ETF ktoré kopírujúce vývoj indexu S&P 500 (napr. iShares S&P 500 – IVV) obsahuje akcie spoločností, ktoré tvoria tento index v takom pomere, aby s čo najväčšou presnosťou (spravidla >99%) zodpovedal vývoju tohto podkladového aktíva.

porovnanie vanguard, spdr, ishares zaklady investovania prostrednictvom etf fondov
Porovnanie najväčších správcov pasívne spravovaných ETF fondov – iShares, Vanguard, SPDR

Následne táto inštitúcia emituje (vydá) na burze cenné papiere (ETF), pričom každé ETF predstavuje konkrétny podiel na majetku fondu. Úlohou tvorcu a zároveň správcu ETF fondu je následne dohliadať na to, aby nevznikali rozdiely medzi cenou ETF a cenou podkladového aktíva. Inak povedané – aby ETF fond čo najpresnejšie kopíroval vývoj daného indexu.

Následne už investori, ktorí sa rozhodnú nakúpiť tieto ETF, nakúpia presný pomer podkladových aktív (v tomto prípade akcií) ako je v indexe a nemusia realizovať samostatne nákup každého cenného papiera. Princíp je teda veľmi podobný bežným podielovým fondom, kde investori takisto nakupujú prostredníctvom podielových listov ďalšie aktíva vo fonde, teda až na to, že v prípade ETF ide o verejne obchodovateľný cenný papier.

Na realizáciu takéhoto nákupu stačí mať dostatočnú sumu na nákup minimálne 1 kusu ETF (cena ETF sa spravidla pohybuje na úrovni desiatok max stoviek eur). Toto všetko umožňuje spolu investorovi aj prostredníctvom relatívne malého objemu prostriedkov veľmi lacno nakúpiť široké spektrum akcií, komodít alebo dlhopisov, ktoré presne zodpovedajú jeho investičnému zámeru.

Zhrnutie

ETF fondy patria medzi jedny z najpopulárnejších nástrojov ako individuálnych investorov, tak aj veľkých inštitúcii. Za popularitu ETF môže predovšetkým množstvo výhod, ktoré investorom priniesli, pričom medzi najpodstatnejšie patrí výrazná úspora na ako transakčných poplatkoch, tak aj poplatkoch za správu.

Vo všeobecnosti môžeme povedať, že ETF fondy kombinujú výhody ako podielových fondov (možnosť investovania do množstva cenných papierov prostredníctvom jedného nákupu), tak aj investícií do konkrétnych akciových titulov (ETF sú brané ako verejne obchodovateľné cenné papiere), čo z nich robí ideálnu voľbu ako na dlhodobé investovanie, tak aj na realizáciu komplexnejších investícií.

Navyše na Slovensku sa ETF fondov týkajú aj ďalšie výhody (podobne ako akcií konkrétnych firiem obchodovaných na burze), akými je napríklad oslobodenie od danenia v prípade ich držania ako FO po dobu dlhšiu ako 1 rok.

Vďaka všetkým týmto vyššie spomínaným výhodám sa nemožno čudovať, že sme v posledných rokoch svedkami výrazného prílivu prostriedkov z podielových fondov práve do ETF (predovšetkým v USA), pričom taktiež na Slovensku sa stáva toto investovanie stále viac a viac populárne.

Konkrétnym výhodám a nevýhodám investovania prostredníctvom ETF a návodom a radám na čo si dávať pozor pri výbere pre vás vhodného ETF alebo akým spôsobom do týchto burzovo obchodovateľných fondov investovať, sa venujeme v ďalších článkoch, ako napríklad Akým spôsobom sa dá investovať do ETF fondovZákladné rozdiely medzi investovaním do akcií a ETF či Výhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte na nás obrátiť prostredníctvom nášho kontaktného formulára.

spot_img

Dohodnite si bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

spot_img

Prečítajte si ďalšie z našich článkov

Dohodnite si nezáväznú bezplatnú konzultáciu ohľadom investovania

  • Hidden

    Dodatočné dáta

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Bezplatná konzultácia
Zatvoriť