Prehľad článku:

Čo sú to ETF fondy

ETF (Exchange Traded Funds) predstavujú fondy, ktoré sú obchodované na burze. Ich cena je teda udávaná nielen na konci obchodného dňa, ako je tomu pri podielových fondoch, ale v reálnom čase počas obchodných hodín burzy, na ktorej je daný ETF fond obchodovaný. ETF fondy aktuálne patria medzi najpopulárnejšie nástroje ako individuálnych investorov, tak aj veľkých inštitúcii. Napríklad na Slovensku sú takmer všetky prostriedky v 2. a 3. pilieri investované práve prostredníctvom ETF fondov.

Za popularitu ETF môže predovšetkým množstvo výhod, ktoré investorom priniesli. Jednou z najväčších je významná úspora nákladov – či už hovoríme o poplatkoch za nákup konkrétnych titulov (akcií) alebo o nákladoch na správu, ktorá sa pri pasívne riadených ETF blíži prakticky k nule. Ďalšou veľkou výhodou pasívne spravovaných ETF fondov kopírujúcich svetové indexy je, že z dlhodobého hľadiska dosahujú vyššiu výnosnosť, ako aktívne spravované podielové fondy.

Aby týchto výhod nestačilo, tak ako bonus viete dokonca mať ešte tieto zaujímavejšie výnosy, v porovnaní s podielovými fondami, ešte aj oslobodené od danenia v prípade, že ich vlastníte ako fyzická osoba a držíte ich dlhšie ako jeden rok. 

Ku konkrétnym charakteristikám ETF fondov, ich výhodám, nevýhodám či presnejšie rizikám, ktoré s investovaním prostredníctvom týchto burzovo obchodovaných fondov súvisia, sa venujeme taktiež v ďalších článkoch, na ktoré nájdete link na konci tohto článku. Ukážme si ale najskôr na praktickom príklade, ako vie investor využiť ETF fondy a ako v praxi fungujú.

Praktický príklad využitia ETF fondov

Vezmime si situáciu, kedy mám záujem ako investor investovať do vybraných sektorov v rámci USA (napr. technologické a farmaceutické spoločnosti), rozvíjajúcich sa trhov a pozdáva sa mi taktiež európsky index DAX.

Všetko by bolo v poriadku, keby bol môj rozpočet na úrovni niekoľkých stoviek tisíc a vyššie. V takomto prípade by som nákup realizoval tak, že by som nakúpil samostatne všetky cenné papiere. Síce by mi to zabralo dosť času, zaplatil by som na každom jednom nákupe množstvo poplatkov, ale ísť by to išlo. Teda možno pri tých emerging markets by bol problém aj pri takomto rozpočte a musel by som siahnuť po kedysi jedinej možnosti, ktorú investori mali – podielových fondoch.

Investor pravdaže musí rátať s tým, že podielový fond si zaúčtuje poplatok za správu tejto investície, avšak pri veľkom počte cenných papierov a fixných poplatkoch na ich nákup, by bola takáto možnosť pravdepodobne aj tak výhodnejšia ako nákup individuálnych akcií.

Problém, ktorý ETF fondy vyriešili

Pokiaľ by som mal ale záujem investovať menšiu sumu, tak by som bol odkázaný na využitie podielových fondov pri každom z mojich investičných zámerov. Pravdaže teda pod podmienkou, že by som našiel vhodný podielový fond, ktorý by spĺňal moje požiadavky. Riešenie pre takúto situáciu priniesli práve ETF respektíve fondy, ktoré sú obchodované na burze. (klasické podielové fondy sa na burze neobchodujú a udávajú iba tkzv. close cenu na konci obchodného dňa).

Prostredníctvom ETF mám možnosť nakúpiť presne to, čo potrebujem a to prostredníctvom jedného nákupu. Dokážem napríklad nakúpiť celý index (napr. spomínaný DAX alebo S&P500) prostredníctvom jedného cenného papiera – čo znamená obrovskú úsporu na poplatkoch za nákup podkladových aktív, ktoré tvoria daný index (nehovoriac o tom, že by som musel dodržať váhu daných firiem tak, aby skutočne zodpovedali ich váhe v danom indexe).

Inak povedané, pokiaľ nie som veľkou inštitúciou, tak je podobný nákup pre mňa prakticky nemožné realizovať. Ďalšou výhodou ETF je ich transparentnosť a nízke náklady nielen na nákup, ale aj samotnú správu / držbu.

Ako fungujú ETF fondy v praxi?

ETF je fond, ktorý spravidla vytvorí veľká finančná inštitúcia. Následne táto inštitúcia vloží do tohto fondu kapitál, pomocou ktorého nakúpi akcie a iné aktíva, ktoré spĺňajú zameranie fondu. Napríklad ETF ktoré trackuje / sleduje index S&P500 (napr. iShares S&P 500 – IVV) obsahuje akcie spoločností, ktoré tvoria tento index v takom pomere, aby s čo najväčšou presnosťou (spravidla 99%) zodpovedal vývoju tohto podkladového aktíva.

Následne táto inštitúcia emituje na burze vlastné akcie (ETF), pričom každé ETF predstavuje podiel na majetku fondu. Úlohou tvorcu ETF je taktiež dohliadať na to, aby nevznikali rozdiely medzi cenou ETF a cenou podkladového aktíva.

Investori, ktorí sa rozhodnú nakúpiť tieto ETF, tak nakúpia presný pomer podkladových aktív (v tomto prípade akcií) ako je v indexe a nemusia realizovať samostatne nákup každého cenného papiera.

Na realizáciu takéhoto nákupu postačí mať dostatočnú sumu na nákup minimálne 1 kusu ETF (cena ETF sa spravidla pohybuje na úrovni desiatok max stoviek eur). Investor tak prostredníctvom ETF dostáva možnosť lacno nakúpiť široké spektrum akcií, komodít alebo dlhopisov, ktoré presne zodpovedajú jeho investičnému zámeru.

Zhrnutie

ETF patria medzi najpopulárnejšie nástroje moderného individuálneho investora, ale aj veľkých inštitúcii. Za popularitu ETF môže predovšetkým množstvo výhod, ktoré investorom priniesli. ETF fondy totiž kombinujú výhody ako podielových fondov (možnosť investovania do množstva cenných papierov prostredníctvom jedného nákupu), tak aj klasických akcií (ETF sú brané ako klasické cenné papiere).

To znamená že ich investor môže obchodovať na burze a týkajú sa ich napríklad aj rôzne s tým súvisiace výhody, akými je napríklad oslobodenie od danenia v prípade splnenia určitých podmienok).

V posledných rokoch sme svedkami toho, ako sa masívne prelievajú peniaze z podielových fondov práve do ETF, a to práve z vyššie spomínaných dôvodov. Konkrétnym výhodám a nevýhodám investovania prostredníctvom ETF a návodom a radám na čo si dávať pozor pri výbere pre vás vhodného ETF sa venujeme v ďalších článkoch.

Odporúčame teda v prípade, že vás tento investičný nástroj zaujal, prečítať si aj ďalšie naše články zaoberajúce sa investovaním prostredníctvom ETF, ako napríklad Základné rozdiely medzi investovaním do akcií a ETF či Výhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte na nás obrátiť prostredníctvom nášho kontaktného formulára.