Prehľad článku:

Úvod

ETF fondy (burzovo obchodované fondy) predstavujú finančný nástroj, prostredníctvom ktorého sa dá investovať do ďalších finančných inštrumentov, akými sú napríklad akcie, dlhopisy či komodity . Pokiaľ ste o ETF fondoch ešte nepočuli, odporúčame prečítať si taktiež niektoré z našich ďalších článkov venujúcich sa ETF fondom ako napríklad Základy investovania prostredníctvom ETF fondov, Výhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF fondov alebo Podielové fondy vs. indexové ETF fondy – aké sú najnovšie trendy?

Poďme si rozobrať výhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF fondov oproti priamemu nákupu akcií.

Investovanie prostredníctvom akcií a ETF fondov

Vo svete existuje nespočetne veľa firiem, ktoré sú listované na burze , čo pre investora znamená výber z tisícok až desiatok tisíc rôznych akciových titulov. Dá sa investovať do tých najväčších spoločností na svete ako Apple, Amazon či Coca Cola, ale aj do malých firiem ktoré pracujú napríklad na vývoji blockchainu, 3D technológií či vodíkom poháňaných áut.

Investovanie prostredníctvom kúpi akcii takejto spoločnosti je priame, pretože sa investor nakupuje priamo akcie danej spoločnosti. Pri investovaní do ETF je princíp veľmi podobný, investor avšak neinvestuje len do jednej spoločnosti ale do aktív , do ktorých daný ETF fond investuje.

Investor pri nákupe ETF fondu investuje napríklad v prípade akciového ETF fondu do viacerých spoločností so spravidla s rovnakou charakteristikou, ktorá je pre daný ETF fond charakteristická. Môže ísť napríklad o rovnaké odvetvie, geografická lokácia, výška dividendy , veľkosť firiem, sektor v ktorom pôsobia, či samotný index, do ktoré dané spoločnosti spadajú. Podľa týchto charakteristík následne rozlišujeme či ide napríklad o indexový, sektorový, komoditný, dlhopisový, dividendový….. ETF fond.

Diverzifikácia investície pri ETF fondoch a akciách

Vo všeobecnosti by sme mohli povedať, že ETF fondy sú vhodnejšie skôr pre menej skúsených investorov či pre ľudí, ktorí nemajú alebo nechcú finančným trhom venovať príliš veľa času. Pre tých, ktorí majú už nejaké skúsenosti, dajú si tú námahu a venujú sa finančným trhom, môže byť zaujímavejšie taktiež priame investovanie do akcií, nakoľko pri správnom zložení svojho portfólia môže akciový investor očakávať o čosi vyššie výnosy, v porovnaní s nákupom ETF fondov.

Dôvodom pre o čosi nižšie zhodnotenie je práve vysoká diverzifikácia, ktorou indexové fondy disponujú. Tá má dve stránky mince. Jedna je pozitívna – nižšie riziko, tou druhou je potenciálne nižšie zhodnotenie, v porovnaní s investíciou do menšieho počtu akciových titulov.

Pokiaľ zoberieme ako príklad ETF fond kopírujúci globálny index MSCI World ktorý sa skladá celkovo z viac ako 1500 akciových titulov, investor má veľmi dobre diverzifikované svoje portfólio, na výraznejšie zhodnotenie svojej investície môže prakticky zabudnúť.

Výnosnosť takéhoto ETF fondu je totiž predstavuje celkový rast globálnych akciových trhov, čo znamená, že investor nemôže nikdy investíciou do takéhoto ETF fondu dosiahnuť vyššie zhodnotenie, ako je výnos globálneho akciového trhu.

Rovnako sa z dôvodu takejto vysokej diverzifikácie stratí dopad výrazne úspešných a neúspešných spoločností na celkové zhodnotenie danej investície. Pokiaľ totiž má investor nakúpený ETF fond zložený z 1500 spoločností, dopad výrazného nárastu alebo poklesu ceny jednej alebo niekoľkých spoločností z takto veľkého počtu, bude mať minimálny dopad na celkové zhodnotenie danej investície.

Inak povedané, vysoká diverzifikácia síce limituje riziko, ale aj potenciálny zisk.

Naopak v prípade relatívne malého počtu akciových titulov, vie mať výraznejší nárast alebo pokles hodnoty niektorých z týchto spoločností výrazný dopad na celkové portfólio investora a v takomto prípade je preto kľúčové detailne poznať dané spoločnosti a rozumieť im.

Z vyššie spomenutého vyplýva nasledovné – v prípade, že ako investor požadujem od mojej investície nadštandardné výnosy, nemôžem to preháňať s diverzifikáciou . Určitá diverzifikácia je pravdaže dôležitá, no ak jej je príliš, tak škodí a limituje potenciálny nárast hodnoty portfólia.

Na druhej strane, ak je portfólio zložené napríklad z 25 rôznych akciových titulov zo 6 sektorov (napríklad technológie, zelená energia, spotrebný sektor a pod.), tak môže byť diverzifikácia dostatočne veľká a nie je ani prehnaná.

Príkladom je aj samotný Warren Buffett ktorý drží aktuálne viac ako 75% svojho portfólia v 5 firmách (Apple, Bank of America, Chevron, Coca Cola, American Express). Pokiaľ vie teda skúsený investor dokáže zložiť portfólio z menšieho počtu kvalitných spoločností, je schopný dosiahnuť nadpriemerné zhodnotenie oproti trhu a teda široko zameraným indexovým ETF fondom.

Na druhej strane drvivá väčšina aktívne spravovaných podielových fondov a hedge fundov takéto niečo nedokáže, otázkou teda je, či by sa o čosi podobné mal pokúšať bežný retailový klient.

Správa akciového portfólia v porovnaní s portfóliom z ETF fondov

Veľkou výhodou ETF fondov je, že investor nemusí riešiť správu takejto investície. Jedinou výnimkou je prípadná výmena takéhoto ETF fondu za iný z dôvodu lepšej likvidity alebo nižších poplatkov. Pomimo tohto nemá investor s investíciou do ETF fondov prakticky žiadne starosti.

Celý proces správy, zmien váh v portfóliu, prípadné doplnenie alebo výmena spoločností v indexe je v réžii správcu daného ETF fondu, čo je veľkým pozitívom v prípade dlhodobej investície. Ak si totiž spravujete investor svoje akciové portfólio sám, tak by mal v priebehu času sledovať vývoj daných firiem a riešiť napríklad rebalansovanie portfólia, potenciálnu výmenu spoločností za iné či ekonomické výsledky daných firiem.

Pokiaľ investor nemá čas venovať sa aj priebežným analýzam firiem, ktoré prvotne zvolil pri tvorbe svojho akciového portfólia, vie rýchlo stratiť prehľad o tom, či dané firmy naozaj napĺňajú očakávania a ako na tom skutočne sú. Je totiž dôležité vedieť vyhodnotiť, či sa pôvodné smerovanie danej firmy nezmenilo, či prípadne nemá interné problémy, problém s financovaním… atď.

Pri investovaní do individuálnych akcií je totiž potrebné vždy pamätať na to, že na pozadí akciových titulov sú reálne spoločnosti a ich biznis, ktorý môže ovplyvňovať veľmi veľa faktorov. Ide teda o živý organizmus.

Z pohľadu obchodovania je jednou z výhod pri ETF fondoch oproti akciám skutočnosť, že takáto investícia je výrazne menej riziková. Veľa začiatočníkov chce totiž vysoké výnosy a nechajú sa vlákať do pasce prehnane vysokých pozícií voči ich kapitálu . V takomto prípade vedia mať nečakané udalosti, výrazne negatívny dopad ich celkové portfólio, špeciálne pokiaľ je zložené z malého počtu individuálnych akcií.

Vo všeobecnosti odporúčame vyhýbať sa začínajúcim investorom a obchodníkom vyšším pákam a prehnanému obchodovaniu na tzv. margin. Väčšie potenciálne zhodnotenie totiž vždy ide ruka v ruke s väčším rizikom. Kombinácia vysokej páky a veľkej alokácie voči malému počtu spoločností vie mať fatálne následky.

Tu sa ukazuje práve výhoda ETF fondov, kde investor nie je vystavený riziku jednej spoločnosti, pričom stále vie do svojho portfólia vybrať užšie zamerané ETF fondy, ktoré stále ponúkajú zaujímavú alokáciu do vybraných sektorov a tým aj možnosť zhodnotenia nad úroveň globálnych akciových indexov.

Nákladová efektívnosť pri investovaní cez ETF fondy v porovnaní s nákupom individuálnych akcií

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje rozhodnutie či investovať prostredníctvom ETF alebo akcií je samotná nákladovosť investície vzhľadom na investovanú sumu a investičný horizont . Pod touto nákladovou efektívnosťou môžeme rozumieť dve veci – samotný nákup a správa danej investície (portfólia).

Ako už bolo aj vyššie naznačené, z dlhodobého hľadiska vie byť správa akciového portfólia zloženého z individuálnych titulov oveľa náročnejšia oproti investície do ETF fondov.

Investor má zas na druhej strane vďaka takémuto prístupu možnosť získať potenciálne zaujímavejší výnos. Je veľmi dôležité si uvedomiť, či investor má dostatočne veľký kapitál na to, aby mi tieto potenciálne vyššie výnosy skutočne zaplatili aj strávený čas nad správou portfólia, analýzami daných firiem a trhu.

Pokiaľ totiž plánujem investovať čiastku, pri ktorej tieto potenciálne vyššie výnosy dostatočne nepokrývajú investovaný čas do vytvorenia a správy portfólia, tak bude rozumnejšie ísť buď cestou ETF alebo prenechať starosti s tvorbou a správou akciového portfólia na plecia niekoho iného.

Investovať totiž do správy portfólia v priebehu roka napríklad 100 hodín s výsledkom potenciálneho získania pár % navyše na portfóliu o veľkosti 10 tis. eur, asi nedáva veľký zmysel. Pri väčšom objeme investície avšak môže byť situácia výrazne iná.

Výška minimálnej investície pri ETF fondoch a akciovom portfóliu

Ďalšou vecou, nad ktorou sa potrebujem ako investor zamyslieť pri investovaní do akcií (reálnych akcií, nielen CFD tie nie sú na dlhodobé investovanie vhodné) je skutočnosť, či mám dostatok prostriedkov na realizovanie takéhoto nákupu a či je pre mňa takýto nákup rentabilný.

Ak totiž chcem nakúpiť napríklad 30 akciových titulov a kvôli poplatkom za realizáciu nákupu si stanovím minimálny objem 500 eur / akciový titul, musím počítať s celkovou investíciou aspoň na úrovni 15-20 tisíc eur. Pokiaľ chcem niektorým spoločnostiam výraznejšie navýšiť váhu, potrebujem objem investície ešte o čosi navýšiť.

 

Poplatky spojené s nákupom akcií a ETF fondov

S každým nákupom u brokera sú spojené aj náklady na kúpu, čo pri akciách a ETF býva u väčšiny brokerov viacmenej fixná suma za nákup daného titulu. Niekoľko brokerov ponúka aj nákup „zadarmo“, realitou avšak je, že nikdy nie je nič úplne zadarmo a poplatky sú v takomto prípade štandardne schované za menové konverzie , spready, swapy či skryté podmienky.

V praxi sa rozdiel medzi nákupom akciového portfólia a portfólia zloženého z ETF fondov nemusí zdať ako veľký rozdiel, skutočnosť avšak vie byť v prípade menšieho účtu výrazne odlišná. Pokiaľ totiž idem nakúpiť napríklad ETF fond, ktorý na pozadí investuje do 50, 100 či 1000 spoločností, zaplatím zaň 1x fixný poplatok za nákup v sume niekoľkých eur (ktorý sa účtuje potom opätovne aj pri predaji) a nezáleží na tom, či na pozadí ide o 100 alebo 1000 firiem.

V porovnaní so zaplatením štandardne identického poplatku 30x pri individuálnom nákupe každej z daných akcii a opäť 30x pri predaji, vedia transakčné náklady urobiť celkom značný rozdiel. Ak teda chcem nakúpiť malé akciové portfólio na krátku dobu, môžu ma len náklady na nákup a následný predaj vyjsť dosť draho (pri drahších brokeroch v kľude aj viac ako 5%).

V prípade, že hľadáte kvalitného brokera, prostredníctvom ktorého investovať do akcií a ETF, neváhajte nás kontaktovať.

Odborná stránka investovania do akcií a ETF fondov

Poslednou vecou, ktorú si dnes spomenieme a nad ktorou by sa mal investor pri rozhodovaní medzi ETF a akciami zamyslieť je, či disponuje dostatočnou odbornosťou na to, aby vedel takéto svoje portfólio profitabilne spravovať. Správa a vytvorenie ETF portfólia si nevyžaduje tak vysoké nároky na odbornosť, ako je tomu pri akciových portfóliách .

Pri akciách je dôležité, aby investor skutočne do hĺbky rozumel spoločnostiam, do ktorých investuje, poznal ich silné a slabé stránky, mal naštudované ich finančné výkazy, výročné správy atď.

Pokiaľ takýmito znalosťami nedisponuje, prípadne disponuje ale nemá dostatok času na podrobné analýzy, môže byť výhodnejšie buď obrátiť sa na niekoho, kto sa na túto činnosť špecializuje a vie tak investora odbremeniť ako od analýz trhu a daných firiem, tak ideálne aj od správy danej investície, alebo investovať formou ETF fondov.

V prípade, že by ste radi starosti s nastavením a realizáciou vašich investícií radi prenechali na odborníkov, sme Vám plne k dispozícií. Neváhajte nás kontaktovať pre viac informácií.

Zhrnutie rozdielov v investovaní do akcií a ETF fondov

Odpoveď na otázku, či je výhodnejšie ísť cestou ETF alebo priameho investovania do akcií, je vyslovene individuálnou záležitosťou. V prípade jedného investora môže byť výhodnejšie ísť cestou vlastného ETF portfólia, iného zas láka možnosť priameho nákupu akcií firiem a správa vlastného akciového portfólia.

Ďalší investor zas môže chcieť participovať na raste globálnych akciových trhov bez toho, aby musel investovaniu venovať viac času. Pre takéhoto investora zas dáva zmysel využiť služby správcov majetku.

Vo všeobecnosti môžeme ale zhrnúť, že ak chceme zaujímavejší výnos, ako ponúka samotný trh, tak ideálne môžeme ísť cestou akciového portfólia. V takomto prípade ale musíme skutočne vedieť, čo robíme a musíme mať dostatočný kapitál na to, aby bola takáto investícia skutočne zaujímavá.

V prípade, že chceme len jednoducho zainvestovať napr. do vybraného sektora či odvetvia, tak je pre nás oveľa jednoduchšie využiť na to ETF a to aj za cenu o čosi vyššej nákladovosti a potenciálne o čosi nižšieho zhodnotenia. O pár bodov potenciálne nižší výnos je stále totiž lepší, ako neinvestovať vôbec a nechať svoje peniaze strácať na hodnote pod vplyvom inflácie . Rovnako je taktiež správa takejto investície oveľa menej náročná na čas.

V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o investovaní prostredníctvom ETF fondov, prečítajte si taktiež napríklad ďalšie naše články ako Výhody a nevýhody investovania prostredníctvom ETF, Základy investovania prostredníctvom ETF fondov alebo Ako investovať do ETF fondov.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom sa taktiež môžete na nás obrátiť prostredníctvom nášho kontaktného formulára.